Till innehåll på sidan

Skolfakta

Antal: 40

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Fritidshemmets pedagogiska verksamhet

  Alla fritidshem på Södra Ängby skola arbetar med något som vi kallar för "boxar". Detta innebär att vi delar in terminen i fem tidsperioder då vi planerar vår verksamhet utifrån olika teman.

  Kategorier:
 • Föräldrasamverkan

  Skolan arbetar med föräldrasamverkan på olika sätt och nivåer. En stor del av det arbetet sker genom undervisande lärare och mentorer som träffar eleverna varje dag.

  Kategorier:
 • Alfa

  F-3 på Södra Ängby skola har omsorg om barnen från klockan 6.30 på morgonen till 18 på kvällen. Totalt är det cirka 250 barn som är hos oss under en dag, de är fördelade på elva klasser från Förskoleklass till år 3.

  Kategorier:
 • Skolans inriktningar

  En pedagogisk plattform har utarbetats och en tydlig pedagogisk idé har vuxit fram. Våra inriktningar är en utveckling utifrån denna plattform - självklart i dialog med personal och föräldrar.

  Kategorier:
 • Rastverksamhet

  Skolans rastverksamhet bedrivs till stor del utomhus på vår fina skolgård. Den används främst av de yngre barnen både under rasterna på skoltid och under eftermiddagarna då fritidspersonalen ansvarar för verksamheten.

  Kategorier:
 • Årskurs 6 och 7

  Vårdnadshavare till elever som ska ansöka om ny skola till årskurs 6 respektive årskurs 7 inför nästkommande läsår kan göra det via e-tjänst under Skolsöksperioden (15 januari t.o.m 15 februari varje år).

  Kategorier:
 • Ledighetsansökan

  Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga dagar under skolåret. Därutöver gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet.

  Kategorier:
 • Elevhälsa

  Elevhälsan på Södra Ängby skola består av rektor, biträdande rektorer, kurator, skolsköterska och specialpedagoger.

  Kategorier:
 • Styrdokument

  Det finns ett antal olika styrdokument som påverkar skolans verksamhet. Alla utgår från skollagen som reglerar skolans verksamhet.

  Den nuvarande läroplanen heter LGR 11 och började gälla för grundskolan hösten 2011.

  Kategorier:
 • Kvalitet och policy

  Södra Ängby skola är en del av Stockholms stad kommunala grundskolor som är öppna för alla. Hos oss ska varje elev känna sig trygg och säker och bli respekterad för den hon, han eller hen är.

  Kategorier:
 • Service

  Info om expedition, IT, vaktmästeriet och biblioteket

  Kategorier:
 • Historia

  Södra Ängby skola byggdes strax efter andra världskrigets slut efter ritningar av Ture Ryberg och stod klar 1946.

  Kategorier:
 • Skolfakta

  Södra Ängby skola är en kommunal grundskola F-9 skola med cirka 780 elever.

  Skolan är indelad i fyra olika pedagogiska arbetslag utifrån vår vilja att organisera oss nära eleverna:

  Kategorier:
 • Organisation

  Södra Ängby skola har ett drygt 100-tal anställda, och omräknat till heltidsanställningar blir detta cirka 90.

  Kategorier:
 • Skolplattformen

  Skolplattformen är ett slags intranät för både elever, lärare och vårdnadshavare

   

  Kategorier:
 • Studie- och yrkesvägledare

  Här kan du få hjälp och stöd i valprocessen till gymnasieskolan. Du kan få information och tips om yrken och utbildningar, PRAO, sommarjobb och sommarkurser för årskurs 9.

  Kategorier:
 • Skolråd

  Södra Ängby skolas skolråd är en grupp som träffas två gånger per termin. Representanter är två personer från respektive föräldraråd F-3, 4-6 och 7-9.

 • Fritids

  Södra Ängbys skolbarnsomsorg består av fyra fritidshem och en fritidsklubb. På fritidshemmen (en för varje årskurs F-3) finns drygt 250 barn. Fritidsklubben som är till för barn i årskurs 4-6, är en öppen verksamhet som drivs i skolans regi, och där går cirka 100 barn.

  Kategorier:
 • Skolrestaurangen

  Skolmåltiden är en viktig faktor för god elevhälsa. Maten är välbalanserad med huvudrätt, salladsbuffé, vegetariskt alternativ och mat för barn som har behov av specialkost.

  Kategorier:
 • Gamma - årskurs 7-9

  Välkommen till klasserna i årskurs 7-9 och personalen i enheten Gamma. Vi arbetar för en skola i världsklass för elever, föräldrar och personal.

  Kategorier:
 • Beta - årskurs 4-6

  Välkommen till klasserna i årskurs 4-6 och personalen i enheten Beta. Arbetslaget Beta består av sex klasser i årskurserna 4-6 samt fritidsklubben. Vi arbetar för en skola i världsklass för elever, föräldrar och personal.

  Kategorier:
 • Kontakt

  Södra Ängby skola ligger i naturskön miljö i Bromma med närhet till både t-bana och naturreservat.

  Kategorier:
 • Elever/vårdnadshavare

  Som elev på Södra Ängby skola behöver man ta del av viktig information som krävs för skolarbetet.

  Kategorier:
 • Årskursinformation

  Skolan har elever från Förskoleklass och upp till år 9. Årskurserna är indelade i olika arbetslag utifrån ålder. Alfa (F-3), Beta (4-6) och Gamma (7-9).

  Information om de olika åren finns i menyn till höger.

  Kategorier:
 • Om skolan

  Södra Ängby skola ligger i naturskön miljö i Bromma med närhet till både t-bana och naturreservat. Hos oss möter du erfaren, kunnig och engagerad personal med höga förväntningar på varje elevs utveckling.

  Kategorier:
 • Södra Ängby ljushall

  Se filmen om skolan

  Alla som vill är välkomna att söka till Södra Ängby skola. Vi tar främst emot elever till förskoleklass och årskurs 7, men naturligtvis går det att söka till skolan oavsett årskurs.

  Kategorier: