Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 10

 • Skolans inriktningar

  En pedagogisk plattform har utarbetats och en tydlig pedagogisk idé har vuxit fram. Våra inriktningar är en utveckling utifrån denna plattform - självklart i dialog med personal och föräldrar.

  Kategorier:
 • Skolsköterska

  Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Som vid all annan hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt.

  Kategorier:
 • Skolkurator

  Kuratorns uppgift är bland annat att arbeta främjande och förebyggande med likabehandling och trygghet, ha stödsamtal med elever och föräldrar, handledning av lärare och samverka med andra enheter utanför skolan.

  Kategorier:
 • Elevhälsa

  Elevhälsan på Södra Ängby skola består av rektor, biträdande rektorer, kurator, skolsköterska och specialpedagoger.

  Kategorier:
 • Kvalitet och policy

  Södra Ängby skola är en del av Stockholms stad kommunala grundskolor som är öppna för alla. Hos oss ska varje elev känna sig trygg och säker och bli respekterad för den hon, han eller hen är.

  Kategorier:
 • Skolfakta

  Södra Ängby skola är en kommunal grundskola F-9 skola med cirka 780 elever.

  Skolan är indelad i fyra olika pedagogiska arbetslag utifrån vår vilja att organisera oss nära eleverna:

  Kategorier:
 • Elevhälsan - Arbetslag Sigma

  Välkommen till arbetslag Sigma som består av specialpedagoger, kurator, skolsköterska, lärare med undervisning i liten grupp, svenska som andraspråkslärare, SYV-konsulent

 • Undersida elev

  Detta textstycke är en pufftext. Pufftexten visas i pufflistningar där det länkas till denna sida.