Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Antal: 4

  • Elevhälsa

    Elevhälsan på Södra Ängby skola består av rektor, biträdande rektorer, kurator, skolsköterska och specialpedagoger.

    Kategorier:
  • Elevhälsan - Arbetslag Sigma

    Välkommen till arbetslag Sigma som består av specialpedagoger, kurator, skolsköterska, lärare med undervisning i liten grupp, svenska som andraspråkslärare, SYV-konsulent