Till innehåll på sidan

F-9

Antal: 24

 • Föräldrasamverkan

  Skolan arbetar med föräldrasamverkan på olika sätt och nivåer. En stor del av det arbetet sker genom undervisande lärare och mentorer som träffar eleverna varje dag.

  Kategorier:
 • Upprop hösten 2014

  Vi vill hälsa alla gamla och nya elever välkomna till  läsåret 2014-2015. Höstterminen börjar den 20 augusti med upprop enligt följande.

  Kategorier:
 • Skolavslutning julen 2013

  Nu närmar sig höstterminen sig sitt slut och avslutningen kommer att vara den 20 december enligt följande.

  Kategorier:
 • Skolans inriktningar

  En pedagogisk plattform har utarbetats och en tydlig pedagogisk idé har vuxit fram. Våra inriktningar är en utveckling utifrån denna plattform - självklart i dialog med personal och föräldrar.

  Kategorier:
 • Skolsköterska

  Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Som vid all annan hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt.

  Kategorier:
 • Rastverksamhet

  Skolans rastverksamhet bedrivs till stor del utomhus på vår fina skolgård. Den används främst av de yngre barnen både under rasterna på skoltid och under eftermiddagarna då fritidspersonalen ansvarar för verksamheten.

  Kategorier:
 • Ledighetsansökan

  Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga dagar under skolåret. Därutöver gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet.

  Kategorier:
 • Skolkurator

  Kuratorns uppgift är bland annat att arbeta främjande och förebyggande med likabehandling och trygghet, ha stödsamtal med elever och föräldrar, handledning av lärare och samverka med andra enheter utanför skolan.

  Kategorier:
 • Styrdokument

  Det finns ett antal olika styrdokument som påverkar skolans verksamhet. Alla utgår från skollagen som reglerar skolans verksamhet.

  Den nuvarande läroplanen heter LGR 11 och började gälla för grundskolan hösten 2011.

  Kategorier:
 • Kvalitet och policy

  Södra Ängby skola är en del av Stockholms stad kommunala grundskolor som är öppna för alla. Hos oss ska varje elev känna sig trygg och säker och bli respekterad för den hon, han eller hen är.

  Kategorier:
 • Bibliotek

  Skolbiblioteket på Södra Ängby skola är centralt beläget vid skolans Ljushall - nära expedition, lärosalar och skolmatsalen. I en fräsch, ändamålsenlig lokal kan vi erbjuda ett stort, varierat utbud av böcker, ljudböcker och tidskrifter som kontinuerligt uppdateras.

  Kategorier:
 • Service

  Info om expedition, IT, vaktmästeriet och biblioteket

  Kategorier:
 • Historia

  Södra Ängby skola byggdes strax efter andra världskrigets slut efter ritningar av Ture Ryberg och stod klar 1946.

  Kategorier:
 • Skolfakta

  Södra Ängby skola är en kommunal grundskola F-9 skola med cirka 780 elever.

  Skolan är indelad i fyra olika pedagogiska arbetslag utifrån vår vilja att organisera oss nära eleverna:

  Kategorier:
 • Organisation

  Södra Ängby skola har ett drygt 100-tal anställda, och omräknat till heltidsanställningar blir detta cirka 90.

  Kategorier:
 • Skolplattformen

  Skolplattformen är ett slags intranät för både elever, lärare och vårdnadshavare

   

  Kategorier:
 • Skolrestaurangen

  Skolmåltiden är en viktig faktor för god elevhälsa. Maten är välbalanserad med huvudrätt, salladsbuffé, vegetariskt alternativ och mat för barn som har behov av specialkost.

  Kategorier:
 • Kontakt

  Södra Ängby skola ligger i naturskön miljö i Bromma med närhet till både t-bana och naturreservat.

  Kategorier:
 • Elever/vårdnadshavare

  Som elev på Södra Ängby skola behöver man ta del av viktig information som krävs för skolarbetet.

  Kategorier:
 • Årskursinformation

  Skolan har elever från Förskoleklass och upp till år 9. Årskurserna är indelade i olika arbetslag utifrån ålder. Alfa (F-3), Beta (4-6) och Gamma (7-9).

  Information om de olika åren finns i menyn till höger.

  Kategorier:
 • Om skolan

  Södra Ängby skola ligger i naturskön miljö i Bromma med närhet till både t-bana och naturreservat. Hos oss möter du erfaren, kunnig och engagerad personal med höga förväntningar på varje elevs utveckling.

  Kategorier:
 • Södra Ängby ljushall

  Se filmen om skolan

  Alla som vill är välkomna att söka till Södra Ängby skola. Vi tar främst emot elever till förskoleklass och årskurs 7, men naturligtvis går det att söka till skolan oavsett årskurs.

  Kategorier: