7-9

Antal: 1

  • Föräldrasamverkan

    Skolan arbetar med föräldrasamverkan på olika sätt och nivåer. En stor del av det arbetet sker genom undervisande lärare och mentorer som träffar eleverna varje dag.

    Kategorier: