4-6

Antal: 3

  • Föräldrasamverkan

    Skolan arbetar med föräldrasamverkan på olika sätt och nivåer. En stor del av det arbetet sker genom undervisande lärare och mentorer som träffar eleverna varje dag.

    Kategorier:
  • Beta - årskurs 4-6

    Välkommen till klasserna i årskurs 4-6 och personalen i enheten Beta. Arbetslaget Beta består av sex klasser i årskurserna 4-6 samt fritidsklubben. Vi arbetar för en skola i världsklass för elever, föräldrar och personal.

    Kategorier: