Till innehåll på sidan

Specialpedagogik

På Södra Ängby Skola arbetar tå specialpedagoger Ulrica Karlstrand (åk F-6) och Sara Ljung (åk 7-9) och en speciallärare Anders Linder (åk F-6). Specialpedagogerna/-lärarna arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevernas behov som styr det specialpedagogiska arbetet på skolan. 

Vi specialpedagoger arbetar inkluderande så att alla elever ska känna delaktighet i skolan. I vårt uppdrag ingår även att handleda personal i olika specialpedagogiska frågor. Vi arbetar även mycket med pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram för att synliggöra elevernas starka och svaga sidor. Vi ingår även i skolans elevhälsa.

Pedagogisk plattform

Skolverket

Dela:
Kategorier: