Söka skola

Nu är skolsöksperioden avslutad. Vad händer nu?

Senaste den 1 april ska du logga in på e-tjänsten och bekräfta platsen. Välj "Hantera antagningsbesked" för att ladda hem beskedet för egen utskrift eller gå vidare för att signera beskedet direkt i e-tjänsten. Om du inte tackat ja senast den 1 april kommer platsen erbjudas till annan elev.

Efter den 1 april kan lediga platser på skolan uppstå på grund av att elever tackat nej eller har flyttat. Om du vill söka en sådan eventuell plats måste du göra en ny ansökan på pappersblankett och skicka/lämna den direkt till skolans Expedition. I april/maj fördelas sedan eventuella restplatser enligt samma urvalsregler (den "relativa närhetsprincipen") som under Söka skola-perioden.

Ansökningsblankett att använda efter Söka skola perioden finner du här

Informationsfilm (4 minuter 39 sekunder)

Skolsöksperioden i Stockholms Stad då valet av skola för nästa läsår görs ligger mellan den 15 januari och den 15 februari - mer information om detta finner du på http://www.stockholm.se/sokaskola/

Ansökningar under skolsöksperioden görs via e-tjänsten (länken är öppen 15 januari till och med 15 februari).

Alla som vill är välkomna att söka till Södra Ängby skola. Vi tar främst emot elever till förskoleklass och årskurs 7, men naturligtvis går det att söka till skolan oavsett årskurs.

Under Skolsöksperioden sker urvalet med hänsyn till den relativa närhetspricipen, vilket innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts båda barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen. (Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på gång- eller cykelvägar - inte fågelvägen.)

När skolan får in en ansökan utanför skolsöksperioden undersöker vi om vi har plats eller inte. Om det inte finns plats meddelar vi det och ansökan betraktas som behandlad och inte längre aktuell. Den finns inte kvar i någon kö på skolan, utan en ny ansökan krävs (det går inte heller att hänvisa till en gammal ansökan) för att det ska bli aktuellt med en plats vid ett senare tillfälle. Om det däremot finns plats, meddelar vi den sökande och en process påbörjas för att ta emot eleven.

När nya grupper på skolan skapas utgår vi från följande riktlinjer:

  • Vi blandar elever från olika områden och förskolor/skolor
  • Vi strävar efter en jämn könsfördelning
  • Vid skapandet av fungerande grupper är information från avlämnande förskola/skola av stor vikt
  • Elever som börjar på Södra Ängby ska helst inte behöva komma ensam till en grupp utan någon tidigare klasskamrat

Om du har frågor om vår skola och kring ansökandet är du välkommen att kontakta respektive biträdande rektor för det aktuella årskursen.

Ansökningsblankett att använda efter Söka skola perioden finner du här

 

Du som är nyanländ

Du som är nyanländ ska vända dig till START Stockholm:

START Stockholm
Tensta Gymnasium
Hagstråket 11, Tensta
tel 08-508 335 00
e-post STARTstockholm@stockholm.se

Länktips för nyanlända

 

Applying for a school – information in other languages

Dela: