Till innehåll på sidan

Söka skola

Information om hur man söker till Södra Ängby skola

Alla som vill är välkomna att söka till Södra Ängby skola. Vi tar främst emot elever till förskoleklass och årskurs 7, men naturligtvis går det att söka till skolan oavsett årskurs.

Ansökan inför nästa läsår (2021-22)

I januari 2021 öppnar antagningstjänsten för ansökningar inför förskoleklass eller elever som behöver byta skola inför augusti 2021

Mer information finner du på stockholm.se/sokaskola

Under Skolsöksperioden sker urvalet med hänsyn till den relativa närhetspricipen, vilket innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts båda barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen. (Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på gång- eller cykelvägar - inte fågelvägen.)

ATT SÖKA UTANFÖR SKOLSÖKSPERIODEN

När skolan får in en ansökan utanför skolsöksperioden  kontaktar vi den sökande om det finns plats och en process påbörjas för att ta emot eleven. Urvalet sker som vanligt med hänsyn till den relativa närhetsprincipen. Ansökan finns inte kvar i någon kö på skolan, utan en ny ansökan krävs (det går inte heller att hänvisa till en gammal ansökan) för att det ska bli aktuellt med en plats vid ett senare tillfälle. 

När nya grupper på skolan skapas utgår vi från följande riktlinjer:

  • Vi blandar elever från olika områden och förskolor/skolor
  • Vi strävar efter en jämn könsfördelning
  • Vid skapandet av fungerande grupper är information från avlämnande förskola/skola av stor vikt
  • Elever som börjar på Södra Ängby ska helst inte behöva komma ensam till en grupp utan någon tidigare klasskamrat

Om du har frågor om vår skola och kring ansökandet är du välkommen att kontakta respektive biträdande rektor för det aktuella årskursen.

Ansökningsblankett att använda utanför Söka skola perioden finner du här

Du som är nyanländ

Du som är nyanländ ska vända dig till START Stockholm:

START Stockholm
Hornsgatan 124, plan 4
117 28 Stockholm
Telefon: 08-508 335 00
E-post: STARTstockholm@stockholm.se

Länktips för nyanlända

 

Applying for a school – information in other languages

Dela: