Skolsköterska

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan.
Som vid all annan hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt.

På vår mottagning kan vi hjälpa till med enklare sjukvård, vid behov hänvisas eleven till vårdcentral eller sjukhus.

Skolhälsovårdens huvudsakliga uppgift är att:

  • Följa elevernas utveckling, tillväxt och psykiska hälsa
  • Identifiera och kartlägga hinder för elevens utveckling och inlärning
  • Skolsköterska deltar i skolans elevhälsoteam
  • Vid behov remittera till mottagningar utanför skolan
  • Hälsofrämjande arbete till exempel via hälsosamtal utanför basprogrammet
  • Kontinuerligt dokumentera och hantera skolhälsovårdsjournaler
  • I förskoleklass eller i årskurs 1 erbjuds elev med föräldrar ett skolläkarbesök
  • Regelbundet göra kontroll av vikt, längd, syn, hörsel, ryggkontroller samt hälsosamtal
  • Genomföra vaccinationer enligt socialstyrelsens riktlinjer

 

Angelika Starck
Skolsköterska
 

 

Årskurs 5-9: skolsköterska Angelika Starck 

Årskurs F-4: skolsköterska Carolina Svedström

 

--------------------------------------------------

 

Blanketter

Specialkostblankett respektive anvisningar

Allergier

Hälsouppgifter - vid skolstart 

Hälsouppgifter - åk 4

Hälsouppgifter - åk 8

Vaccinationsmedgivande MPR - mässling, påsskjuka och röda hund

Vaccinationsmedgivande - difteri, stelkramp och kikhosta

St Eriks Olycksfallsförsäkring för elever

Relaterade länkar

Egenvård i skolan

St Erik Olycksfallsförsäkring - hemsida

 

Dela:
Kategorier: