Skolsköterska

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan.
Som vid all annan hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt.

Skolsköterskemottagningen för elever är öppen mellan 9.00-11.00

På vår mottagning kan vi hjälpa till med enklare sjukvård, vid behov hänvisas eleven till vårdcentral eller sjukhus.

 

Skolhälsovårdens huvudsakliga uppgift är att:

  • Följa elevernas utveckling, tillväxt och psykiska hälsa
  • Identifiera och kartlägga hinder för elevens utveckling och inlärning
  • Skolsköterska deltar i skolans elevhälsoteam
  • Vid behov remittera till mottagningar utanför skolan
  • Hälsofrämjande arbete till exempel via hälsosamtal utanför basprogrammet
  • Kontinuerligt dokumentera och hantera skolhälsovårdsjournaler
  • I förskoleklass eller i årskurs 1 erbjuds elev med föräldrar ett skolläkarbesök
  • Regelbundet göra kontroll av vikt, längd, syn, hörsel, ryggkontroller samt hälsosamtal
  • Genomföra vaccinationer enligt socialstyrelsens riktlinjer

 

Angelika Starck
Skolsköterska

angelika.starck@stockholm.se
08 508 343 18

 

--------------------------------------------------

 

Blanketter

Allergier

Hälsouppgifter vid skolstart

 

Dela:
Kategorier: