Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Som vid all annan hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt.

 

Skolhälsovårdens huvudsakliga uppgift är att:

  • Följa elevernas utveckling, tillväxt och psykiska hälsa
  • Identifiera och kartlägga hinder för elevens utveckling och inlärning
  • Skolsköterska deltar i skolans elevhälsoteam
  • Vid behov remittera till mottagningar utanför skolan
  • Hälsofrämjande arbete till exempel via hälsosamtal utanför basprogrammet
  • Kontinuerligt dokumentera och hantera skolhälsovårdsjournaler
  • I förskoleklass eller i årskurs 1 erbjuds elev med föräldrar ett skolläkarbesök
  • Regelbundet göra kontroll av vikt, längd, syn, hörsel, ryggkontroller samt hälsosamtal
  • Genomföra vaccinationer enligt socialstyrelsens riktlinjer

Vi kan vara behjälpliga med enklare sjukvård och sjukvårdsrådgivning då något inträffar under skoldagen. Sjukdomar och olycksfall som inträffar utanför skoltid hänvisas till 1177, vårdcentral eller närakut.

 

Årskurs 5-9: skolsköterska Jenny Ludvigsson

Årskurs F-4: skolsköterska Johanna Karlsson Nordmalm - På plats måndag, tisdag, onsdag och fredag 

 

--------------------------------------------------

 

Blanketter

Specialkostblankett respektive anvisningar

Allergier

Hälsouppgifter - vid skolstart 

Hälsouppgifter - åk 4

Hälsouppgifter - åk 8

Vaccinationsmedgivande MPR - mässling, påsskjuka och röda hund

Vaccinationsmedgivande - difteri, stelkramp och kikhosta

St Eriks Olycksfallsförsäkring för elever

Relaterade länkar

Egenvård i skolan

St Erik Olycksfallsförsäkring - hemsida

 

Dela:
Kategorier: