Skolans inriktningar

En pedagogisk plattform har utarbetats och en tydlig pedagogisk idé har vuxit fram. Våra inriktningar är en utveckling utifrån denna plattform. Efter dialog med personal och föräldrar har vi fastslagit dessa inriktningar. Vi vill att alla elever ska få del av våra inriktningar i ett F-9-perspektiv

Det finns tre inriktningar för skolan som berör alla elever och som är områden som vi aktivt arbetar med för att utveckla. Det är hälsa, matte/no och språk.

Hälsa

  • Lägga grunden till en hälsosam livsstil

Matte/No

  • Skapa lust till naturvetenskap och matematik

Språk

  • Ge redskap i en kommunikativintensiv omvärld

Omvärldsanalys har bidragit till vårt val. Ohälsoantalet bland unga ökar, kommunikationsintensiteten ökar, omvärldens förändringstakt ökar, valmöjligheterna ökar. Samhället efterfrågar fler människor med teknisk/matematisk/miljö/naturvetenskaplig kompetens och innovationskraft. Kraven på barn och unga förändras ständigt.

Övergripande syfte för Södra Ängby skolas inriktningar

1. Utifrån från vår pedagogiska idé / plattform vill vi öka elevers möjligheter till:

  • högre måluppfyllelse
  • större självinsikt och välbefinnande

2. Öka Södra Ängby skolas attraktionskraft

3. Samordna, koordinera och utveckla vår gemensamma kompetens.

I inriktningarna får vi också ett pedagogiskt forum där hela F-9 möts.

Dela:
Kategorier: