Skolledning

Skolledningen består av (från vänster till höger på fotot) Olga Zarembskaya (bitr rektor år 4-6), Wivan Lindberg (bitr rektor år F-3), .Jan Aronson (rektor), Inger Jakobsson (bitr rektor år 7-9) och, ej med på fotot,  Pernilla Fraser (administrativ chef).

Lättast når man oss via epost.