Regler och förhållningssätt på F-3

En viktig del i skolan är att det finns regler och ett förhållningssätt som eleverna har varit med och tagit fram och som de kan relatera till.

Det finns regler som gäller för skolan i stort. Sedan har vi som ansvarar för de yngre barnen pratat om hur vi vill ha det hos oss också. Det är dels hur man har det i klassrummet och då har varje klass gjort egna klassrumsregler. Sedan har vi även pratat om hur vi vill att det ska vara på gemensamma ytor, både inomhus och utomhus. De finns att läsa som separatat dokument här bredvid.

Dela: