Till innehåll på sidan

Organisation

Södra Ängby skola har ett drygt 100-tal anställda, och omräknat till heltidsanställningar blir detta cirka 90.

Låg-, mellan- respektive högstadiet leds var och en av en biträdande rektor som arbetar nära sina medarbetare. På skolan finns således tre biträdande rektorer som sitter med i ledningsgruppen, vilken leds av skolans rektor Jan Aronson.

De anställda är fördelade på följande befattningar: lärare, specialpedagoger/speciallärare, förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare, elevassistenter, biträdande rektorer, rektor, intendent, skolsekreterare, vaktmästare, IT-ansvarig/IT-pedagog, köckschef, kockar, skolmåltidsbiträden, bibliotekarie, studie- och yrkesvägledare, kurator samt skolsköterska.

Dela:
Kategorier: