Till innehåll på sidan

Om skolan

Södra Ängby skola ligger i naturskön miljö i Bromma med närhet till både t-bana och naturreservat. Hos oss möter du erfaren, kunnig och engagerad personal med höga förväntningar på varje elevs utveckling. Södra Ängby skola har ett högt söktryck till alla årskurser och våra elever når goda studieresultat.

Vi erbjuder verksamhet i förskoleklass och grundskola med integrerad skolbarnsomsorg och fritidsklubbsverksamhet.

Alla våra lärare har lärarlegitimation och det finns en stor vilja och medvetenhet hos alla våra pedagoger att fortsätta utveckla Södra Ängby skola för att möta framtidens och omvärldens krav. Skolans verksamhetsidé vilar på föreställningen att kunskap och lärande ska stå i centrum för all verksamhet! Allt pedagogiskt arbete ska vara väl förankrat i forskning och vetenskapliga rön. Arbetslag och ämneslag arbetar systematiskt med kollegialt lärande, till exempel Läslyftet, för att ständigt förfina undervisningen.

Det finns ett fokus på det som är skolans huvuduppdrag, att stimulera kunskapsutveckling och lärande utifrån varje barns specifika förutsättningar i ett F-9 perspektiv. Uppdraget är att skapa stimulerande och trygga lärmiljöer så att alla elever får ett optimalt stöd på sin väg till livslångt lärande.

Vår vision är att utveckla en skola som är den bästa för alla elever.

 

Länk till Skolverkets hemsida

Dela:
Kategorier: