Studiero på Södra Ängby skola

Under mars genomgick vi en utvärdering av stadens utvärderare gällande studiero på vår skola.

Syftet med utvärderingen är att genom en mer djuplodande utvärdering kunna svara upp mot den brukarundersökning som ni vårdnadshavare och era barn gör i olika årskurser varje år.

Resultaten på dessa enkätundersökningar blir inte alltid så bra som vi förväntar oss och vi har mycket huvudbry kring att våra egna undersökningar inte heller överensstämmer med brukarundersökningen.

Nu ska vi alltså få svar på riktigt är tanken. Stadens utvärderare besöker många skolor och har således också stor kunskap kring denna och andra frågor där de kan ställa resultat i relation till varandra. Som elev eller vårdnadshavare har man kanske inte heller så mycket att jämföra med.

Dessutom är frågeställningen studiero svår. Den är oerhört individuell. Någon störs av att någon i ens klass är snuvig medan andra inte störs av nästan något.

Den här undersökningen är nog den som jag kan se vara mest nära sanningen och då är ju så klart också resultatet än mer glädjande.

Här är deras rapport efter besöket hos oss.

Dela: