Nya regler för specialkost i Stockholms skolor

Utbildningsförvaltningen har beslutat om anvisningar för skolors hantering av specialkost - länk till information respektive Specialkostblankett.

I inledningen av det nya läsåret kommer vi på Södra Ängby skola under en övergångsperiod inte vara benhårda med att kräva läkarintyg.

Vårdnadshavare lämnar en ny blankett för specialkost till skolan vid skolstart varje hösttermin om elevens behov av specialkost kvarstår.
Läkarintyg behöver däremot endast lämnas in en enda gång och följer med under elevens hela skolgång, förutsatt att det inte sker några förändringar. Läkarintyget ska förvaras på ett säkert sätt på skolan.

Dela:
Kategorier: