Gamma - årskurs 7-9

Välkommen till klasserna i årskurs 7-9 och personalen i enheten Gamma. Vi arbetar för en skola i världsklass för elever, föräldrar och personal.

Vi har valt att avskaffa begreppet klass i traditionell mening. Eleverna i varje årskurs delas upp i mentorsgrupper om cirka 15 elever. Mentorsgrupperna bildar undervisningsgrupper. Dessa grupper är flexibla på så vis att de kan variera i storlek men också ändras efter hand.

Under tre till fyra veckor undervisas eleverna enligt traditionellt schema, som efterföljs av tre till fyra veckors kunskapsprojekt perioden. Under den tiden integreras flera ämnen – samhällsorienterande, naturorienterande ämnen, svenska, engelska samt matematik – där samma kunskapsområde belyses från olika ämnesspecifika vinklar. Detta minskar elevernas stress och ger större möjlighet för eleverna att få inflytande över redovisnings- och arbetsformer.

Vi tycker att denna organisation och sätt att undervisa skapar bättre förutsättningar för våra elever att nå ännu bättre kunskapsresultat samt möta de nya krav som läroplanen LGR11 ställer på både lärare och elever. I Gamma finns fyra klasser per årskurs. Varje klass har två mentorer som ansvarar för den dagliga kommunikationen med eleven samt även är ett språkrör mellan elevens hem och skola. Mentorerna ser till att det skrivs ett veckobrev varje vecka med information om vad klassen gjort under veckan och om det är någon speciellt som händer under den kommande veckan.

Inför varje nytt arbetsområde upprättar lärarna tillsammans med eleverna pedagogiska planeringar. Dessa ska beskriva sambandet mellan undervisning, kunskapskrav och bedömning. Planeringen har sin utgångspunkt i rådande läroplan. Planeringarna kommuniceras med ungdomarna samt vid önskemål även med er föräldrar. I samband med utvecklingssamtal försöker vi också göra kopplingen tydlig mellan kunskapskrav, undervisning och bedömning. Har du frågor kring kunskapskrav, undervisning, planering eller bedömning så tveka inte att ta kontakt med din ungdoms mentor eller ämneslärare. 

Under inledningen av terminen genomförs alltid ett utvecklingssamtal där en ny individuell utvecklingsplan skrivs.

Varmt välkommen till arbetslag Gamma!

Dela:
Kategorier: