Till innehåll på sidan

Gamma - årskurs 7-9

Välkommen till klasserna i årskurs 7-9 och personalen i enheten Gamma. Vi arbetar för en skola i världsklass för elever, föräldrar och personal.

På högstadet finns fyra klasser per årskurs. Varje klass har två mentorer som ansvarar för den dagliga kommunikationen med eleven samt även är ett språkrör mellan elevens hem och skola. Mentorerna ser till att det skrivs veckobrev med information om vad klassen gjort under veckan och om det är någon speciellt som händer under den kommande veckan.

Inför varje nytt arbetsområde upprättar lärarna tillsammans med eleverna pedagogiska planeringar. Dessa ska beskriva sambandet mellan undervisning, kunskapskrav och bedömning. Planeringen har sin utgångspunkt i rådande läroplan. Planeringarna kommuniceras med ungdomarna samt vid önskemål även med föräldrar. I samband med utvecklingssamtal försöker vi också göra kopplingen tydlig mellan kunskapskrav, undervisning och bedömning. Har du frågor kring kunskapskrav, undervisning, planering eller bedömning så tveka inte att ta kontakt med ditt barns mentor eller ämneslärare. 

I början av terminen genomförs alltid ett utvecklingssamtal där en ny individuell utvecklingsplan skrivs.

Varmt välkommen till arbetslag Gamma!

Dela:
Kategorier: