Fritidshemmets verksamhet

Vi har de två senaste åren arbetat med att förbättra verksamheten på fritids utifrån de gällande styrdokumenten. Det har resulterat i bilden av trädet här ovanför.

Fritidshemmets fyra hörnstenar
Vår verksamhet ska regelbundet innehålla fyra delar/hörnstenar (se bilden). Dessa skall utgöra basen i termins- och veckoplaneringarna.

• Skapande & kreativ verksamhet – genom färg och form, pyssel, sticka-sy-virka, IT, musik, dans, drama mm
• Rekreation & avkoppling – genom massage, yoga, lugna rum, läsning, film, gå i skogen, avslappningsövningar, IT
• Rörelse & hälsa – genom utelek/innelek, lek och spel i idrottshallen, rörelsebanor, IT-Geocaching
• TEMA & samverkan –  tillsammans med skolan arrangeras varje år ett tema som löper genom hela årskursen. Till exempel rymden, hälsa, vatten, vänskap. Det sker även andra samarbeten mellan skola och fritids.

Basen och utgångspunkten för planeringen
När vi planerar våra aktiviteter funderar vi extra kring punkterna nedanför:
• Utveckla social kompetens hos eleverna
• Utgå och ta hänsyn till gruppen och elevens behov & intressen
• Motverka traditionella könsmönster
• Ge barnet stöd i sin utveckling
• Leken
• Komplettera skolan

Rutiner och struktur för planering av vår verksamhet
En terminsplanering görs i början av varje termin som sedan bryt ner i veckoplaneringar. De görs årskursvis och kommuniceras till vårdnadshavare.

Gemensamt arbetssätt och rutiner
För att göra det tydligare för alla barn vad verksamheten på Fritids innehåller arbetar vi på följande sätt:

Måndagar hålls en övergripande genomgång hur fritidsveckan kommer att se ut med aktiviteter och andra saker som sker.

Varje dag har man en fritidssamling då följande saker tas upp:
• Hur ser dagen ut?
• Berätta om eventuell utvärdering efter en aktivitet.
• Vad man ska göra under dagen? När ska man gå hem?
• Se till att alla vet vad de ska göra efter samlingen.
• Tipsa varandra om vad de ska göra. Säg till en vuxen när de har kommit på vad de vill göra.

På eftermiddagen avslutas dagen med en kort samling med de barn som är kvar innan de går över till kvällsfritids som är hos årskurs 1.

På fredagarna samtalar man om hur veckan har varit när det gäller de olika aktiviteterna för att få med sig barnens tankar till nästa veckas planering.

Kvalitetsarbete
Utvärdering av verksamheten görs varje dag/vecka med barnen i anslutning till varje aktivitet. Det kan göras på olika sätt, t.ex muntlig med några barn i grupp, skriftlig med alla eller genom vanliga samtal under en promenad. Det ser olika ut från aktivitet till aktivitet och vilken ålder det är på barnen.

I januari-februari skickar staden ut en brukarundersökning som bland annat handlar om fritids. Fast eftersom den inte vänder sig till alla årskurser så gör vi en egen och som svarar på frågor som handlar om vårt arbetssätt.

En gång per termin kommer vi att fråga er föräldrar om fritidsverksamheten och se om vi genomför det som vi säger att vi gör. Det är viktigt att ni svarar på enkäten som skickas ut i november och maj. De utvärderingarna ligger till grund för vår kommande terminsplanering.

Dela:
Kategorier: