Fritids

Södra Ängbys skolbarnsomsorg består av fyra fritidshem och en fritidsklubb. På fritidshemmen (en för varje årskurs F-3) finns drygt 250 barn. Fritidsklubben som är till för barn i årskurs 4-6, är en öppen verksamhet som drivs i skolans regi, och där går cirka 100 barn.

Fritids på Södra Ängby skola bygger på samma pedagogiska plattform som övriga skolan och ska komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt. Under skoldagen är fritidspersonalen med i klassrummen för att hjälpa eleverna att nå de mål som de arbetar mot.

Verksamheten planeras veckovis då man samtidigt utvärderar föregående vecka för att kunna utveckla verksamheten. Eftersom det är många barn på fritids arbetar vi lite mer årskursvis för att det ska bli lättare att fokusera på innehållet för just den årskursen och kunna ha en progression i lärande på fritids.

För att komma i kontakt med fritids ringer man följande nummer:

Förskoleklass: 08-508 343 53
År 1: 08-508 343 01
År 2: 08-508 343 58 (fast) / 08-508 343 20 (mobil)
År 3: 08-508 343 52 (fast) / 08-508 343 55 (mobil)

Fritidsklubben årskurs 4-6 är öppen klockan 13-17 varje dag samt tisdagar 08.00-09.35 och nås på telefonnummer 08-508 343 46.

Dela:
Kategorier: