Fritids

Södra Ängbys skolbarnsomsorg består av två fritidshem och en fritidsklubb. På fritidshemmen finns cirka 250 barn och fritidsklubben cirka 100 barn. Fritidsklubben är en öppen verksamhet som vänder sig till barn i årskurs 4-6 och drivs i skolans regi

Fritids på Södra Ängby skola bygger på samma pedagogiska plattform som övriga skolan och styrs av samma styrdokument. Fritidshemmet ska komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt. Under skoldagen är personalen på fritids med i klassrummen för att hjälpa och till och stötta eleverna för att de ska nå de mål som de arbetar med.

Verksamheten planeras veckovis då man samtidigt utvärderar föregående vecka för att kunna utveckla verksamheten. Eftersom det är så många barn hos oss på fritids arbetar vi lite mer årskursvis för att det ska bli lättare att fokusera på innehållet för just den årskursen och kunna ha en progression i lärande på fritids.

För att komma i kontakt med fritids ringer man följande nummer

Förskoleklass:  08-508 343 53
År 1: 08-508 343 01
År 2: 08-508 343 58 (fast) / 08-508 343 20 (mobil)
År 3: 08-508 343 52 (fast) / 08-508 343 55 (mobil)

Fritidsklubben årskurs 4-6 är öppen klockan 13-17 varje dag samt tisdagar 08.00-09.35 och nås på telefonnummer 08-508 343 46

Dela:
Kategorier: