Till innehåll på sidan

Fritids

Södra Ängbys skolbarnsomsorg består av fyra fritidshem och en fritidsklubb. På fritidshemmen (en för varje årskurs F-3) finns drygt 250 barn. Fritidsklubben som är till för barn i årskurs 4-6, är en öppen verksamhet som drivs i skolans regi, och där går cirka 100 barn.

 

 

Fritids på Södra Ängby skola bygger på samma pedagogiska plattform som övriga skolan och ska komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt. Under skoldagen är fritidspersonalen med i klassrummen för att hjälpa eleverna att nå de mål som de arbetar mot.

Fritidshemmets pedagogiska verksamhet

 

För att komma i kontakt med fritids ringer man följande nummer:

Förskoleklass: 08-508 343 01 (fast) 
År 1: 08-508 343 20 (fast) - 08-508 343 58
År 2: 08-508 343 52 - 08-508 343 55 (även morgon-/kvällsomsorg)
År 3: 08-508 343 46

 

Fritidsklubben årskurs 4-6 är öppen klockan 13-17 varje dag samt tisdagar 08.00-09.35 och nås på telefonnummer 08-508 343 46.

Dela: