Till innehåll på sidan

Föräldrasamverkan

Skolan arbetar med föräldrasamverkan på olika sätt och nivåer. En stor del av det arbetet sker genom undervisande lärare och mentorer som träffar eleverna varje dag. Samverkan sker även i samband med de utvecklingssamtal som genomförs varje termin då elever, föräldrar och mentorerna träffas för att utvärdera den gällande IUP (Individuell utvecklingsplan) och för att skriva en ny.

Sedan finns samverkan som sker mer formellt genom följande forum:

Dela:
Kategorier: