Till innehåll på sidan

Föräldrarådet F-6

På Södra Ängby skola har vi ett föräldraråd för skolåren F-6. Det är Wivan Lindberg (Bitr rektor F-3) och Olga Zarembskaya (Bitr rektor 4-6) som bjuder in till ett möte två till tre gånger per termin. Med i rådet är en till två representanter per klass som har valts/utsetts på höstens föräldramöte. För bästa kontinuitet är det viktigt att samma representanter kommer på varje möte.

Alla möten hålls i skolans konferensrum mellan kl 8-9.

Föräldrarådets roll och uppgift

  • Föra dialog med skolledning som berör just F-6 (Får ej bli arena för enskilda privata frågor)
  • Information från skolans ledning om saker som är aktuella
  • Föräldrarådet kan vara ett bollplank vid olika typer av frågor
  • Det är också en kanal för att sprida information

Mötesdatum och tider

 

Dela: