Till innehåll på sidan

Föräldrarådet 7-9

På Södra Ängby skola har vi ett föräldraråd för årskurserna 7-9. Det är skolan (Biträdande rektor 7-9, Inger Jakobsson) som bjuder in till mötena.

Med i rådet är det en till två representanter per klass som har valts/utsetts under höstens föräldramöte.

Föräldrarådets roll och uppgift:
• Forum för samverkan kring årskurs 7-9-verksamheten
• Föra dialog med skolledning som berör just årskurs 7-9
• Information från skolans ledning om saker som är aktuella
• Det är också en kanal för att sprida information

Skolledningen planerar innehållspunkter utifrån skolans verksamhetsår.

Föräldrarådsrepresentanter väcker frågor - helst i förväg, men givetvis finns utrymme att ta upp det som känns aktuellt.

Övrigt

Samtliga möten äger rum i skolans sammanträdesrum. Dagordning skickas ut cirka en vecka före mötet.

Information om tider för våra möten finns i kalendern. Minnesanteckningar mejlas ut till föräldrarådsrepresentanterna efter mötet.

Dela: