Föräldrarådet 7-9

På Södra Ängby skola har vi ett föräldraråd för årskurserna 7-9. Det är skolan (Biträdande rektor 7-9, Inger Jakobsson) som bjuder in till mötena.

Med i rådet är det en till två representanter per klass som har valts/utsetts under höstens föräldramöte.

Föräldrarådets roll och uppgift
• Forum för samverkan kring årskurs 7-9- verksamheten.
• Föra dialog med skolledning som berör just årskurs 7-9.
• Information från skolans ledning om saker som är aktuella.
• Det är också en kanal för att sprida information.
Skolledningen planerar innehållspunkter utifrån skolans verksamhetsår. Föräldrarådsrepresentanter väcker frågor, helst i förväg, men givetvis finns utrymme att ta upp det som känns aktuellt.

Övrigt
Samtliga möten äger rum i skolans sammanträdesrum. Dagordning skickas ut cirka en vecka före mötet.
Information om tider för våra möten finns i kalendern och minnesanteckningar kommer finner du under Relaterade Dokument längre ner på denna sida

Dela: