Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsan på Södra Ängby skola består av rektor, biträdande rektorer, kurator, skolsköterska och specialpedagoger. Arbetet i Elevhälsoteamet leds av skolans rektor men är delegerat till biträdande rektorer gällande F-3, 4-6 och 7-9.

Elevhälsans uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande för att alla elever ska må bra och få studera i en arbetsmiljö som stödjer lärandet. Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att diskutera och följa upp frågor som rör elevernas studiesituation och arbetsmiljö. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för att eleven ska utvecklas positivt och lyckas med sina studier utifrån sin förmåga.

Elevhälsoteamet fungerar också som ett konsultteam för lärare och mentorer och som ett stödjande team för eleverna.

stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information.

Här kan ni se resultatet av den senaste elevutvärderingen av elevernas upplevda trygghet på skolan, samt Södra Ängby skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Elevhälsoplan

Likabehandlingsplan

Trygghetsenkät

 

 

Dela: