Elever/vårdnadshavare

Som elev på Södra Ängby skola behöver man ta del av viktig information som krävs för skolarbetet. En del av den informationen finns att läsa på den här sidan - dels riktat direkt till elever och dels till föräldrar/vårdnadshavare.

Det kan vara hur man ansöker om ledighet och skolans policy kring detta. Viktiga datum som elever och föräldrar behöver förhålla sig till när det gäller att planera tiden utanför skolan. Osv.

Den mesta informationen till eleverna går via mentorerna och undervisande lärare. Det sker på lektions- och mentorstid. Ibland skickas informationen ut via epost till elever och föräldrar.

Vissa klasser/gruppen får information via klassens bloggar.

Här hittar elever som ska söka till gymnasiet fakta som kan vara bra att ha inför de olika valen som man ställs inför.

Skolans arbete med elevhälsan presenteras på den här sidan.

Här finns, som sagt, även information som riktar sig direkt till föräldrar. Olika dokument såsom byte av skola osv hämtar man på Stockholm Stads hemsida.

Skolans egna blanketter finns att hämta i dokumentarkivet på den här webbplatsen.

Dela:
Kategorier: