Till innehåll på sidan

Elever/vårdnadshavare

Som elev på Södra Ängby skola behöver man ta del av viktig information som krävs för skolarbetet. En del av den informationen finns att läsa på den här sidan - dels riktat direkt till elever och dels till föräldrar/vårdnadshavare.

Den mesta informationen till elever respektive vårdnadshavare går via mentorerna och undervisande lärare. Det sker på lektions- och mentorstid samt via Skolplattformen. Ibland skickas informationen ut via epost till elever och föräldrar.

 

Dela:
Kategorier: