Beta - årskurs 4-6

Välkommen till klasserna i årskurs 4-6 och personalen i enheten Beta. Enheten Beta består av sex klasser i arbetslaget 4-6 samt fritidsklubben för barnen. Vi arbetar för en skola i världsklass för elever, föräldrar och personal.

I Beta finns två klasser per årskurs. Klasslärarna inom samma årskurs arbetar tillsammans med planering och undervisning i årskursen.

När eleverna går från årskurs 3 till 4 gör skolledningen en bedömning huruvida klasserna kan se ut på samma sätt eller delas till två nya klasser. Eftersom grupperna ofta förändras till årskurs 4 är det regel att det blir nya klasser till årskurs 4. Det är ett beslut som grundar sig på pedagogiska och sociala faktorer.

När barnen går i årskurs 4 finns möjlighet att ta del av skolans fritidsklubb.

I arbetslag Beta planerar lärarna skolans ämnen i så kallade pedagogiska planeringar. Dessa planeringar utgår från läroplanen, LGR 11. Planeringarna kommuniceras med barnen samt vid önskemål även med er föräldrar. I samband med utvecklingssamtal försöker vi också göra kopplingen tydlig mellan mål, undervisning och bedömning. Har du frågor kring mål, undervisning, planering eller bedömning. Tveka inte att ta kontakt med ditt barns lärare.

Under inledningen av höstterminen genomförs alltid ett utvecklingssamtal där en ny individuell utvecklingsplan skrivs. Denna plan ligger till grund för arbetet under höstterminen. Mot slutet av höstterminen sammanfattas elevens kunskaper i ett skriftligt omdöme. Omdömen beskriver om eleven beräknas nå de kunskapskrav som ligger till grund för ämnet samt hur vi skall arbeta för att utveckla elevens kunskaper och förmågor. Omdömet anses ofta vara ett stelt och formellt dokument. Det beror till stor del på att det är läroplanens texter som skall ligga till grund för bedömningarna i ämnet. Vill du veta mer? Varmt välkommen att fråga ditt barns klasslärare.

Varmt välkommen till arbetslag Beta!

Dela:
Kategorier: