Till innehåll på sidan

Årskursinformation

Skolan har elever från Förskoleklass och upp till år 9. Årskurserna är indelade i olika arbetslag utifrån ålder. Alfa (F-3), Beta (4-6) och Gamma (7-9).

Information om de olika åren finns i menyn till höger.

Vår verksamhet är sedan renoveringen 2009 samlad i en och samma byggnad. Det innebär att vi kan hålla ihop de olika delarna som ryms inom en F-9-skola.

Centralt i skolan finns vår K-märkta ljushall där bibliotek, expedition och matsal finns i direkt anslutning. Det gör att ljushallen är en naturlig mötesplats med mycket liv och rörelse under den skoldagen.

Den används också till rastaktiviteter under lunch- och eftemiddagstid. Två pingisbord respektive fotbollsspel finns alltid uppställda, och vid caféborden sitter elever och och umgås mellan lektioner och andra skolaktiviteter.

Vår skolgård utgör en stor möjlighet till lek och rörelse främst för de yngre barnen. Det finns olika typer av fasta lekredskap (till exempel gungor och klätterställningar) och även utrustning som bollar, klubbor och så vidare att låna.

Lektionssalarna är ljusa och moderna vilket krävs för att undervisa på ett bra sätt. Inte minst våra fina NO-salar med all utrustning som behövs inom kemi och fysik.

Samtliga salar är utrustade med projektorer eller interaktiva whiteboards för att underlätta arbetet.

Våra lärare har självklart personliga datorer som används regelbundet för planering och uppföljning av undervisningen. Varje arbetslag har tillgång till en klassuppsättning bärbara datorer som rullas in i lektionssalarna allt efter behov.

Vi har ett trådlöst nätverk som eleverna har tillgång till.

Dela:
Kategorier: