Till innehåll på sidan

Årskurs 6 och 7

Vårdnadshavare till elever som ska ansöka om ny skola till årskurs 6 respektive årskurs 7 inför nästkommande läsår kan göra det via e-tjänst under Skolsöksperioden (15 januari t.o.m 15 februari varje år). Det gäller elever som går i en skola som saknar årskurs 6-9 eller 7-9. Om du har barn som inte ska byta skola behöver du inte ansöka på nytt. Fristående skolor som inte är anslutna till e-tjänsten kontaktar du själv för att få veta hur du ansöker om plats. Läs mer om hur att söka skola på http://www.stockholm.se/sokaskola/

Efter att intagningen avslutas inbjuder vi alla våra nya elever med föräldrar till ett möte med mentorerna där vi bland annat ger information om skolstarten. Eleverna får även möjlighet att besöka skolan under en halvdag för att lära känna varandra och prova på hur det är att gå i Södra Ängby skola.

I början av höstterminen anordnas introduktionsveckor för de nya sexorna då eleverna får möjlighet att lära känna varandra, sina lärare och skolan. Under introduktionsveckorna inbjuder vi till välkomstsamtal då elever och föräldrar får träffa sin mentor för samtal om sådant som verkar nytt och annorlunda.

Dela:
Kategorier: