APT-tider

Ungefär en gång i månaden (vanligtvis, men inte alltid, den tredje torsdagen i månaden) har Södra Ängby skola arbetsplatsträffar för att planera och förbättra verksamheten. Det innebär att Fritids stänger kl 15.45 för att all personal ska kunna börja sina möten klockan 16.00. Aktuella APT-tider finner du i vår kalender.

 

Dela:
Kategorier: