Till innehåll på sidan

Alfa

F-3 på Södra Ängby skola har omsorg om barnen från klockan 6.30 på morgonen till 18 på kvällen. Totalt är det cirka 250 barn som är hos oss under en dag, de är fördelade på elva klasser från Förskoleklass till år 3.

Personalen som är med barnen under dagen består av drygt 30 personer med olika kompetenser. Verksamheten skola och skolbarnsomsorg är integrerad i varandra för att skapa en helhet för barnen.

Morgonfritids hos oss är från kl 6.30 fram till kl 8 på morgonen, då man börjar plocka ihop och går till respektive klassrum och förbereder sig för att skolan ska börja kl 8.15.

På eftermiddagarna finns det ofta olika gruppverksamheter för barnen att välja mellan. Det kan vara bakning, sång och lek och uteverksamhet. Grupperna ändras under läsåret.

Kring varje klass är det upp till tre i personalen som arbetar närmast barnen. Sedan har vi ett helhetstänk att varje årkurs ska ha ett samarbete kring alla barn (två klasser) och skapa en trygghet även i den stora gruppen.

Lärarna planerar undervisningen i så kallade pedagogiska planeringar. Dessa planeringar utgår från läroplanen, LGR 11. Planeringarna kommuniceras med barnen samt vid önskemål även med föräldrar. I samband med utvecklingssamtal försöker vi också göra kopplingen tydlig mellan mål, undervisning och bedömning. Har du frågor kring mål, undervisning, planering eller bedömning. Tveka inte att ta kontakt med ditt barns lärare.

Under inledningen av höstterminen genomförs alltid ett utvecklingssamtal (årskurs 1 och 2) där en ny individuell utvecklingsplan skrivs. Denna plan ligger till grund för arbetet under höstterminen. Mot slutet av höstterminen sammanfattas elevens kunskaper i ett skriftligt omdöme. Omdömen beskriver om eleven beräknas nå de kunskapskrav som ligger till grund för ämnet samt hur vi skall arbeta för att utveckla elevens kunskaper och förmågor. Omdömet anses ofta vara ett stelt och formellt dokument. Det beror till stor del på att det är läroplanens texter som skall ligga till grund för bedömningarna i ämnet. Vill du veta mer? Fråga ditt barns klasslärare.

Förskoleklasserna har också samtal på hösten, men det är mer ett "lära känna"-samtal som genomförs av fritidspersonalen. På våren har Förskolläraren ett utvecklingssamtal med barnet och föräldrarna.

Varmt välkommen till arbetslag Alfa!

Dela: