Söka skola

Informationsfilm (4 min)

 

Skolsöksperioden i Stockholms Stad, då valet av skola för nästa läsår görs, ligger mellan den 15 januari och den 15 februari - mer information om detta finner du på http://www.stockholm.se/sokaskola/

Ansökningar under skolsöksperioden görs via e-tjänsten (länken är öppen 15 jan - 15 feb).

 

Alla som vill är välkomna att söka till Södra Ängby skola. Vi tar emot elever främst i förskoleklass och år 7, men naturligtvis går det att söka till skolan oavsett årskurs.

När skolan får in en ansökan utanför skolsöksperioden gör vi en bedömning om vi har plats eller inte. När vi har meddelat den sökande om eventuell plats påbörjas en process för att ta emot eleven. Om det inte finns plats meddelar vi det och ansökan betraktas som behandlad och inte längre aktuell. Den finns inte kvar i någon kö på skolan, utan en ny ansökan krävs (det går inte heller att hänvisa till en gammal ansökan) för att det ska bli aktuellt med en plats vid ett senare tillfälle.

När nya grupper på skolan skapas utgår vi från följande riktlinjer:

  • Vi blandar elever från olika områden och förskolor/skolor
  • Vi strävar efter en jämn könsfördelning
  • Vid skapandet av fungerande grupper är information från avlämnande förskola/skola av stor vikt
  • Elever som börjar på Södra Ängby ska helst inte behöva komma ensam till en grupp utan någon tidigare klasskamrat

Om du har frågor om vår skola och kring ansökandet är du välkommen att kontakta respektive biträdande rektor för det aktuella skolåret.

 

Du som är nyanländ

Du som är nyanländ ska vända dig till START Stockholm:

START Stockholm
Tensta Gymnasium
Hagstråket 11, Tensta
tel 08-508 335 00
e-post STARTstockholm@stockholm.se

Länktips för nyanlända

 

Dela: