Fritids

För att komma i kontakt med fritids kan man ringa något av följande nummer under dagtid:

Förskoleklass:

Mobil 08-508 343 01

År 1:

08-508 343 58

Mobil 08-508 343 20

År 2:

08-508 343 52

Mobil 08-508 343 55

År 3:

08-508 343 53

Fritidsklubben År 4-6: 08-508 343 46

 

För att få direktkontakt med någon i personalen är det enklast att skicka e-post.

Antal: 24