Expedition, IT & Vaktmästeri

EXPEDITIONEN arbetar vår skolsekreterare Lovisa (på bilden ovan är det dock vår tjänstlediga skolassistent Anneli som syns) som assisterar elever, personal och besökare med diverse göromål. Lovisa är även vår modersmålsansvarige. På Expeditionen finner du även skolans intendent, Eva, som bland annat jobbar med personal och ekonomi, men som även täcker upp på Expeditionen när så behövs.

I anslutning till Expeditionen ligger VAKTMÄSTERIET - där finner du Glenn & Yohannes. I vaktmästeriets lokal sitter även vår IT-samordnare/IT-pedagog David Hurtig.

Öppettider

Expeditionen:  kl 08.00-15.00 (lunchstängt cirka kl 11.30-12.00)

Vaktmästeriet:  kl 07.00-18.15 (lunchstängt kl 12-13)

IT:  kl 08.00-16.30 (lunchstängt cirka kl 12-13)

Antal: 6